Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació.Més informacióAcceptar

Nota legal

AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l'ús de la present pàgina web. L'accés i / o ús del lloc web WWW.EVASIOMSPA.COM atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari. Tot usuari ha de llegir atentament els termes d'ús abans d'accedir o utilitzar el nostre WEBSITE, el seu accés o ús suposa l'acceptació plena de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present avís legal. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que ha llegit i accepta aquestes condicions.

PROTECCIÓ DE DADES

EVASIOM SPA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

Les dades personals recollides seran tractades de forma confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per EVASIOM SPA. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per EVASIOM SPA.

Els usuaris tenen reconeguts, i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a EVASIOM SPA a l'adreça de correu electrònic evasiom@evasiomspa.com

RESPONSABILITAT PER LINKS

Aquest website pot contenir enllaços (links) per a pàgines web operades per tercers. Aquests vincles es faciliten només com a referència. EVASIOM SPA no té control sobre aquests llocs web i no es responsabilitza del contingut dels mateixos. Un cop connectat a una altra pàgina web, l'usuari estarà subjecte a la política de privacitat de la pàgina en la qual es trobi, eximint a EVASIOM SPA de tota responsabilitat.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

EVASIOM SPA, o, per compte d'aquesta, un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició d'audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del WEBSITE. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari al WEBSITE.

Les cookies utilitzades per EVASIOM SPA o el tercer que actuï en nom seu, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l'usuari.

Quan l'usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per la qual cosa haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor d'EVASIOM SPA, o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per EVASIOM SPA, o el tercer que actuï en nom seu.

De la mateixa manera, els servidors web de EVASIOM SPA detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

COPYRIGHT

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el WEBSITE i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de EVASIOM SPA o ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 / CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, són, així mateix d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp .

EVASIOM SPA no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d'acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l'únic fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de EVASIOM SPA i, si escau de tercers col·laboradors. L'incompliment d'allò anterior facultarà EVASIOM SPA per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides

La presentació d'una pàgina del WEBSITE en el marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a EVASIOM SPA, mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de EVASIOM SPA.

La inserció d'una imatge difosa al WEBSITE en una pàgina o base de dades, no pertanyent a EVASIOM SPA, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de EVASIOM SPA.

L'extracció i ús d'elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a EVASIOM SPA, d'acord amb les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 / CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

EVASIOM SPA haurà d'autoritzar expressament l'establiment d'enllaços d'hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits al homepage d'aquest WEBSITE oa qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d'aquest.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a EVASIOM SPA o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a EVASIOM SPA o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent referent a això.

INFORMACIÓ GENERAL

EVASIOM SPA té un establiment permanent a Espanya a la ciutat de Barcelona, ​​al Carrer València, 304. A efectes informatius l'usuari pot contactar amb EVASIOM SPA a través de l'adreça electrónicaevasiom@evasiomspa.com

EVASIOM SPA consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 40153, Foli 0116, Secció GENERAL, Fulla 362.111.